ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ไขปัญหาการจดจำพยัญชนะไทยไม่ได้ของเด็กชาย ศิริวัฒน์ เสนาวัง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญรัตน์ รัตนปัญญาภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,13:34  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรพงษ์ ปวงบุผา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,17:16  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญรัตน์ รัตนปัญญาภาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,17:15  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายนพดล น้อยเหนื่อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,17:11  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อสารสอนภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา อุผำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,17:03  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริพร รังสิโยภาส
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:56  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนภัส เก่งสาริกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:56  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนทรียา ศรีวรขันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:55  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา โกวิทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:55  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:54  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..