ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิ้งค์การเรียนการสอน DLTV (อ่าน 66) 05 พ.ค. 63
แจ้งการขอรับเอกสาร (อ่าน 95) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) (อ่าน 103) 23 มี.ค. 63
แจ้งปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 88) 22 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี (อ่าน 278) 31 พ.ค. 62
แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 355) 19 มี.ค. 62
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 310) 08 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (อ่าน 350) 01 มี.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) (อ่าน 441) 24 ม.ค. 62
เชิญร่วมกิจกรรม “Big cleaning day” (อ่าน 289) 04 ธ.ค. 61
ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 278) 14 พ.ย. 61
รับสมัครหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และรับสมัครประกวดกระทง (อ่าน 451) 06 พ.ย. 61
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอลาดหลุมแก้ว (กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7-8) (อ่าน 294) 02 พ.ย. 61
แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 325) 08 ต.ค. 61
แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลา (อ่าน 340) 11 ก.ย. 61
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 446) 29 ส.ค. 61
เชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 312) 14 ส.ค. 61
เชิญร่วมกิจกรรมวันวันวรพงศ์ (อ่าน 290) 14 ส.ค. 61
เชิญคณะครู ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 286) 14 ส.ค. 61