ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด (อ่าน 6) 12 ส.ค. 63
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) มอ (อ่าน 14) 01 ส.ค. 63
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศ (อ่าน 11) 01 ส.ค. 63
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวเเก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีกา (อ่าน 15) 30 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั (อ่าน 28) 25 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ (อ่าน 83) 16 ก.ค. 63
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวเเก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้ (อ่าน 37) 11 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบัวเเก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้ (อ่าน 59) 10 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 84) 16 มิ.ย. 63
มาตรการในการจัดการเรียนในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 71) 12 มิ.ย. 63
ลิ้งค์การเรียนการสอน DLTV (อ่าน 96) 05 พ.ค. 63
แจ้งการขอรับเอกสาร (อ่าน 154) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) (อ่าน 180) 23 มี.ค. 63
แจ้งปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 147) 22 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี (อ่าน 328) 31 พ.ค. 62
แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 429) 19 มี.ค. 62
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 382) 08 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (อ่าน 399) 01 มี.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) (อ่าน 519) 24 ม.ค. 62
เชิญร่วมกิจกรรม “Big cleaning day” (อ่าน 321) 04 ธ.ค. 61
ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 311) 14 พ.ย. 61
รับสมัครหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และรับสมัครประกวดกระทง (อ่าน 488) 06 พ.ย. 61
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอลาดหลุมแก้ว (กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7-8) (อ่าน 326) 02 พ.ย. 61
แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 361) 08 ต.ค. 61
แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลา (อ่าน 375) 11 ก.ย. 61
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 481) 29 ส.ค. 61
เชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 342) 14 ส.ค. 61
เชิญร่วมกิจกรรมวันวันวรพงศ์ (อ่าน 323) 14 ส.ค. 61
เชิญคณะครู ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 326) 14 ส.ค. 61