ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน “A๕ step Model” สู่ห้องเรียนยกกำลังสอง ตามนโยบายนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,23:42   อ่าน 405 ครั้ง