ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับสายชั้นก่อนประถมศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการ คุณธรรมนำทางชีวิตระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้เเละทักษะในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการทำความเคารพอย่างถูกต้อง โดยมีนางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนว
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,16:15   อ่าน 414 ครั้ง