ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตำแหน่ง" โดยมีท่านศน.บุญเลิศ ยิ้มเเย้ม เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,14:45   อ่าน 1031 ครั้ง