ผู้บริหาร

นางวราพร พงษ์ปลัด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/07/2018
ปรับปรุง 30/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 137078
Page Views 164648
การแต่งกายของนักเรียน
สื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
3 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
8 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
9 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
10 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
11 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
12 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
17 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
20 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
21 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
22 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
24 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
25 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
28 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง 02-0886355
32 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 021026250
47 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
49 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
50 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
53 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-5983495
54 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
59 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
60 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
62 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ระแหง ลาดหลุมแก้ว 02-599-1959
63 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
64 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
65 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
66 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
69 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
73 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
76 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
77 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
80 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
81 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
82 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
86 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
88 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
89 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
91 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
94 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
95 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
96 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
97 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
98 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
99 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
101 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
113 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
114 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
115 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
116 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
117 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
118 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
123 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
128 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
129 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
130 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
131 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
132 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
133 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566
140 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
141 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี