ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕ เกียรติบัตรดีเด่นประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง เเละนางสาวนงเยาว์ ก๋ามี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ไ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,09:28   อ่าน 33 ครั้ง