ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน สร้างเครือข่ายค
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,15:52   อ่าน 50 ครั้ง