ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ร่วมกับศูนย์ครอบครับพอเพียง จัดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตาม
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,11:21   อ่าน 22 ครั้ง