ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
- รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 - วันที่ 4 มีนาคม 2562
- เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2558
- มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หมู่ 3,4,5,6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
  (เขตบริการของโรงเรียน)
- รับจำนวน 90 คน (ถ้าเกิน จับฉลากวันที่ 3 มีนาคม 2562)
- ถ้าไม่เต็มรับนอกเขตพื้นที่บริการได้ให้ครบตามจำนวน
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
- รับสมัครวันที่ 6 มีนาคม 2562 - วันที่ 10 มีนาคม 2562
- เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2556
- มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หมู่ 3,4,5,6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
   (เขตบริการของโรงเรียน)
- รับจำนวน 120 คน (ถ้าเกิน จับฉลากวันที่ 17 มีนาคม 2562)
- ถ้าไม่เต็มรับนอกเขตพื้นที่บริการได้ให้ครบตามจำนวน
 
***หมายเหตุ
- ใบสมัคร (รับได้ที่โรงเรียนชุมชนัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา และนักเรียน
- สำเนาสูติบัตินักเรียน (ใบเกิด)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
- โทร 02-5991959, 087-8643754
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 440 ครั้ง